Històricament el senyal amb el qual s’ha identificat la vila de Llagostera és una llagosta de mar:

  • Els notaris de Llagostera del segle XVII utilitzaven un segell amb una llagosta per timbrar els seus documents. (AHG. Fons notarial Caldes de Malavella – Llagostera)
  • El retaule barroc de l’altar major de l’església parroquial de Sant Feliu, construït entre 1667 i 1675, tenia dos escuts en relleu amb una llagosta de mar i les lletres ERA situats simètricament a cada banda del retaule. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12. – GRAU, Josep M. T. – PUIG, Roser (1997): «Retaules barrocs», Crònica [Llagostera], n. 15.)
  • El segle XIX a l’Ajuntament existien uns domassos amb l’escut de la llagosta (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.
  • La primera seu del Casino de Llagostera al carrer Sant Pere tenia un escut pintat a la paret amb una llagosta de mar. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.

Segells amb escut utilitzats per l’Ajuntament de Llagostera des del segle XVIII

Va ser utilitzat, com a mínim, des de 1720 i fins el 1829.
S’hi pot veure clarament una llagosta i les lletres ERA.

Va ser utilitzat des de 1830 fins a 1850, aproximadament
Hi ha una llagosta a la part superior i a la inferior les lletres E R A.

Va ser utilitzat entre el 1850 i el 1870 aproximadament. En aquesta ocasió la llagosta és molt estilitzada.