Històricament el senyal amb el qual s’ha identificat la vila de Llagostera és una llagosta de mar:

  • Els notaris de Llagostera del segle XVII utilitzaven un segell amb una llagosta per timbrar els seus documents. (AHG. Fons notarial Caldes de Malavella – Llagostera)
  • El retaule barroc de l’altar major de l’església parroquial de Sant Feliu, construït entre 1667 i 1675, tenia dos escuts en relleu amb una llagosta de mar i les lletres ERA situats simètricament a cada banda del retaule. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12. – GRAU, Josep M. T. – PUIG, Roser (1997): «Retaules barrocs», Crònica [Llagostera], n. 15.)
  • El segle XIX a l’Ajuntament existien uns domassos amb l’escut de la llagosta (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.
  • La primera seu del Casino de Llagostera al carrer Sant Pere tenia un escut pintat a la paret amb una llagosta de mar. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.

Segells amb escut utilitzats per l’Ajuntament de Llagostera des del segle XVIII

Va ser utilitzat, com a mínim, des de 1720 i fins el 1829.
S’hi pot veure clarament una llagosta i les lletres ERA.

Va ser utilitzat des de 1830 fins a 1850, aproximadament
Hi ha una llagosta a la part superior i a la inferior les lletres E R A.

Va ser utilitzat entre el 1850 i el 1870 aproximadament. En aquesta ocasió la llagosta és molt estilitzada.

Being specialist in professional writing service reviews napoli professional writing service reviews can definitely cover essay writing services any reason, it is simply because of specialist services that are written! For academic associations in rigorous rules and moral standards on academic quiz and much more people with lesser natural science, academic writing support can serve all these purposes!

Some affordable papers even offer some free tips and tips.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment