Parc de la Torre

Deu el seu nom a la família Albertí originaris d’un mas situat a Ridaura

Passatge Costa Brava

El poeta Ferran Agulló va batejar el litoral gironí amb el nom de Costa Brava

Passeig Romeu

Nom popular: Passeig de baix o passeig de les moreres