Plaça Sant Narcís

Nom popular:

Cronologia:

Plaça Sant Narcís

Informació:

Sant Narcís, bisbe (final del S.III – 18 de març de 307). Patró de la ciutat de Girona

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament