Conjunt documental produït per la família Rodas, carreters d’origen francès, en l’administració d’un petit patrimoni (una casa al carrer Sant Pere de la vila de Llagotera i dues peces de terra, una al pla de Sant Llorenç i l’altra al veïnat de Pocafarina, abans veïnat de Fonolleres).
· Anys extrems: 1669 -1956
· Tipus de document: Textual
· Volum: 1 capsa
· Llengua: català, castellà i llatí
· Accés: públic

Accés a inventari