Josep Casadevall Font ( Llagostera 1892-1989) va ser regidor de l’Ajuntament de Llagostera entre 1947 i 1955. Des del càrrec de president de la comissió de festejos va participar en l’organització dels esdeveniments culturals i festius d’aquells anys, com l’homenatge a la vellesa o l’edició del llibre Coses de Llagostera del professor de l’Escola de Belles Arts Rafael Mas. La col•lecció està formada per programes d’actes i pels dibuixos originals del llibre Coses de Llagostera fets per Pere Compañó.
·Anys extrems: 1912-1977
·Tipus de document: programes de mà/document gràfic
·Volum: 1 capsa
·Llengua: castellà
·Accés: públic